METEZA HOFENOINA NY FANAHY MASINA

Filaharambe nialoha ny fanompoam-pivavahana

SPIA/PS 10 taona niaraha-niasa.

SPIA Nanamarika ny fahafolo taona niaraha-niasa tamin’ny P. S mianakavy. Fotoan-dehibe roa sosona no natao tamin’ny Sabotsy 26 Mey 2019 teo dia ny fanamarihana ny faha 10- taonan’ny fiaraha-miasa teo amin’ny Prezida Synodaly RABETOKOTANY Miarilaza Andriamialy Mpitandrina sy ny ankohonany niaraka tamin’ny Synodamparitany Iarivo Avaradrano no sady andron’ny Prezida Synodaly. Nisy filaharambe nialoha ny fanompoam-pivavahana natao tao amin’ny FJKM AVARATSENA FANANTENANA Talata ny Volonondry.

HETSIKA LEHIBE F.5 KIANJABEN'I MAHAMASINA

Fitoriana Filazantsara amin’ny endriny rehetra.

Fandaharana herinandro Masina 2019

Herinandro Masina 2019

Toy izao indray ny fandaharana herinandro Masina 2019 eto amin'ny FJKM Ankadifotsy.

  • 0
  • 1
  • 2