MAHARITRA TSY MIOVA NY TOMPO

Fetin’ny Reny 2021

Arahabaina nahatratra ny fetin’ny Reny!

Arahaba, ry ilay nohasoavina, ny Tompo momba anao* voatahy samy vehivavy ianao Lioka 1 : 28

Fanompoam-pivavahana ampitain-davitra

Fandaharana: Alahady 30 Mey 2021

Finaritra!

Indro ny 🍥fandaharana🍥 ho amin'ny fanompoam-pivavahana ampitain-davitra rapitso maraina amin'ny 9 ora avy amin’ny Raiamandreny Mpitandrina RANJAKAVOLA afahantsika miomana ara-panahy!

Tafahaona: ZOMA FAHA-21 AOGOSITRA 2020

"ARY NOHO IZANY ""NY LEHILAHY""DIA HANDAO NY RAINY SY NY RENINY , KA HIKAMBANA AMIN'NY VADINY ..." Gen.2.24 . Fotoana mety mba hianaran'ny Mino rehetra ( fa tsy ny katekomena ihany )momba ny ""FANA MBADIANA KRISTIANA"" izao ikarakaranay ny fa nambadian'ny faralahinay izao ; araka ny fanda minan'ny FJKM azy ao amin'ny FOTODALANA SY FITSIPIKA. Misy 5 DINGANA harahina amin'izany

  • 0
  • 1
  • 2