Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

VAVOLOMBELON'NY FITIAVANY NY TOMPO

Fotoam-pivavahana 22 Octobre 2017 hariva, Vavaka ho an'i Mpitandrina Lala RASENDRAHASINA 28 octobre 2017

Toriteny nataon'i Filohan'ny FJKM, ny Mpitandrina Irako Andriamahazosoa Ammi tohiny

"appel d'offre" - faha 150 taonan'ny Fiangonana 21 octobre 2017

Ny Komity faha 150 taona dia faly mampahafantatra an-tsika ny "appel d'offre" entina hanatanterahana ny tsangam-baton'ny fankalazana. Koa mamporisika antsika manana ny fahaiza-manao sy traikefa tandrify an'izany handray anjara. Io amin'ny sary ny andinindininy. tohiny

Alahadin'ny mpitandrina 04 octobre 2017

Ny 1 Oktobra 2017 teo no Alahadin'ny Mpitandrina teto amin'ny Fitandremana Ankadifotsy. tohiny

Fampianarana

 • Farimbona
 • feo katekomena
 • Sampana Fifohazana
 • Samy hafa

  Faha 500 taonan'ny Reformasiona
  Fampahatsiahivana ireo tohankevitra 95 nentin’i Lotera nanitsy fivavahana." Les 95 thèses de Martin Luther"

  Fihaonamben'ny Mpitendry zava-maneno 2017
  Ny Alarobia 13 hatramin'ny 15 Septambra eny amin'ny FJKM Andrainarivo Fahasoavana.

  Zanaka ampielezana

  Fandraisan-tànana
  Ny Alahady 21 Mey 2017 lasa teo no nanokanana ireo nahavita ny fianarany tamin'ny SEFALA tany amin'ny FJKM telotrano tany Canada.

  Nanokana mpiandry 5 ny FJKM Kanada
  5 mianadahy no mpiandry natokana hiasa any amin’ ny FJKM any Kanada ny volana Oktobra lasa teo.