Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mihainoa ny Tenin’ny Tompo

Katekomena

 • 27/01/2016 09:36 -NY FANAHY MASINA

  00.   FampidiranaNy Fanahy Masina  no olona fahatelo ao amin’ny «TRINITE » .omena antsika amin’ny alalan’ny batisa izy ity. Tsy mifidy taonan’ny olona itoerany Izy. Miara-mitombo...

 • 06/01/2016 13:14 -NY FAMELAN-KELOKA

  00. FAMPIDIRANAMazava fa niara-nanota tamin’i Adama sy Eva isika olombelona rehetra ;VOAROAKA ka tsy nahazo niara-monina tamin’Andriamanitra isika. Izany no nantsointsika hoe FAHOTANA.Tsy tafaverina ao Ede...

 • 27/11/2015 08:34 -NY FAHOTANA

  Tsy foin’Andriamanitra ho very isika. Marina fa ota ny fandikantsika ny Teniny, ka tsy maintsy nofaizany, saingy efa nihevitra Famonjena sahady IZY....

 • 29/03/2015 23:01 -Fandraisana ireo mpandray fanasan'ny Tompo vaovao (Paska 2015)

  73 mianadahy no horaisina ho mpandray ny fanasan'ny Tompo ny alahadin'ny paska 5 Avril izao eto amin'ny FJKM Akadifotsy amin'ny fanompoam-pivavahana faharoa....

 • 29/12/2014 15:06 -FANDRAISANA KATEKOMENA 4 JANOARY 2015

  105 mianadahy no hiroso ho mpandray ny fanasan'ny Tompo amin'ny alahady 4 Janoary 2015....

 • 26/06/2014 07:33 -Ireo Sakramenta

  Roa ihany ireo sakrametantsika fiangonana « reformé » dia ny batisa sy ny fanasan’ny Tompo....

 • 06/04/2014 15:01 -Ireo teny fito teo amin'ny hazo fijaliana

  Ny teny fito teo amin'ny hazo fijaliana dia manambara izay nihatra tamin'i Jesoa mba ho famonjena antsika, indrindra mba ho fanavotana antsika....

 • 29/03/2014 19:29 -Ireo Teny Folo nataon'Andriamanitra

  Mahazatra antsika sady voasoratra ao amin’ny Baiboly ny hoe didy folo nomen’Andriamanitra fa isika kosa eto am-pianarana dia manondro mazava fa tsy didy fa teny no nataon’Andriamanitra....

 • 20/01/2014 05:50 -FIOFANANA KATEKOMENA 2014

  FIOFANANA KATEKOMENA 2014 Ireo izay te-hianatra ketekomena dia isaky ny sabotsy tolakandro amin'ny 2 ora sy sasany etsy amin'ny IFR no mianatra afatsy ny sabotsy mialoha ny fandraisana....

 • 08/11/2013 05:28 -FIOFANANA KATEKOMENA NOVAMBRA

  Tsy misy fianarana Katekomena ny Sabotsy 9 novambra izao etsy amin'ny IFR....