Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mitsangàna hanohitra ny Herisetra

Katekomena

FAMINTINANA MOMBA NY FANAMBADIANA02/09/2016 14:51

Ny andininy 72-94 aoamin’ny Foto-Dalàna sy Fitsipika FJKM dia manambara fa :

 • Tsy ambaran’ny Fiangonana ho Fanambadiana kristiana ny fifanarahan’olon-droa, mba hiraisany tokantrano (tokantranomaso no hevitr’izany) ;
 • Tsy ambaran’ny Fiangonana ho Fanambadiana kristiana ny fifanarahan’olon-droa hanatanterahany ny fomban-drazana (na fombam-pianakaviana) mba hiraisany trano (vita vodiondry);
 • Tsy mbola ambaran’ny Fiangonana ho Fanambadiana kristiana ny fifanarahan’olon-droa vita vodiondry sy voasoratra ara-panjakana;
 • Fa ny Fanambadiana kristiana dia fifanarahan’olon-droa vita fombam-pianakaviana, sy voasoratra ara-panjakana ary nohamasinina tao am-Piangonana.

Ao an-trano Fiangonana ihany no hanamasinana sy hitsofandrano ny fanambadiana, ary azo atao ao anatin’ny fanompoampivavahana rehetra tontosain’ny Fiangonana izany.

LITORJIA MOMBA NY FANAMBADIANA

 1. Fidirana (lakolosy/hira/feon-javamaneno)
 2. Fiarahabana Apôstolika
 3. Fiantsoana ny anaran’ny Tompo
 4. Hira fiderana
 5. Vavaka fiderana
 6. Soratra Masina (famakiana)
 7. Hira
 8. TORITENY
 9. Feon-javamaneno/Alitara
 10. FANAMASINANA
 • Fanekena
 • Peratra
 • Fanamasinana
 • Alitara
 • Vavaka ho an’ny Mpanambady
 • Hira
 • Tsodranom-panambadiana
 1. Rakitra (hira)
 2. Vavaka nampianarin’ny Tompo
 3. TSODRANO
 4. Sonia (hira)
 5. Firavana

(fakan-tsary)