Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

SA

01 mai22/08/2012 13:16

Teny amin’ny FOFIKRI Ilafy no nofidian’ny sampana Sekoly Alahady amerenana indray ny fitsangatsanganana efa fanaon’izy ireo isaky ny 01 mey. Hiala voly, hifaly sy hilalao moa no anton-dia ka dia tontosa soa aman-tsara izany ary samy nahazo ny anjarany avy ny rehetra tonga tany na ny kely na ny lehibe. Na hiala voly aza no tena anton-dia dia tsy adinon’ny mpanabe sy ny mpampianatra ihany koa ny mamonjy ny fanahin’ny ondrikely, izay mety atao amin’ny fotoana rehetra fa tsy voatery ho any (...) nivoaka ny 26/05/2012