Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

SA

Famangiana ny TOPAZA22/08/2012 13:19

Famangiana ny TOPAZA

Tonga namangy ireo zaza kamboty teny amin’ny TOPAZA na Toeram-Pamonjena ZAza teny Ambohipotsy ny sampana Sekoly Alahady ny alahady 20 mey 2012 teo.

Asa fanampiana efa fanaony ihany izany saingy niato kely tao ho ao ka dia izao niverina izao indray. Niara-nientana nanolotra fanomezana ireo ankizy mpianatra sy ny

ray aman-dreniny ary nanatitra izay voaangona (toy ny fitafiana sy ny kojakoja ilaina andavanandro : labozia, sira, siramamy, rononomandry, menaka ...)

teny amin’ny toby nivoaka (...)

Tamin'ny..