Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Tafika masina

 • 17/11/2014 20:08 -AFF- fiofanana tafika Masina

  Efa mitohy ny fiofanan'ny AFF eny amin'ny IFR (fiofanana Tafika Masina) tarihin'ny Raiamandreny Mpitandrina Ranjakavola. Isaky ny Sabotsy aorian'ny fianarana Katekomena amin'ny 4 ora etsy amin'ny IFR hafa tsy ny Sabotsy voalohany amin'ny volana....

 • 08/09/2014 07:01 -AFF Ankadifotsy hiatrika ny fihaonambe any Mahajanga.

  Miainga ny14 ary miverina ny 21 Septambra 2014 ny AFF Ankadifotsy ho any Mahajanga. Solotena Tafika Masina, Semia, MTA, FKBM, hiatrika ny fihaonamben'ny AFF Foibe Manerana an'i Madagasikara. Hetsika anatin'ny faha 40 taonan'ny AFF Foibe. Hisy koa lasin'asa hosahanin'izy ireo any an-toeran mialoha ny Fihaonambe. Mangataka ny mpianankavin'ny finoana mba ahatsiaro amim-bavaka ny dia sy ny zavatra rehetra hatao any mba ho voninahitr'i Jesoa izay mpaniraka....

 • 29/08/2014 07:11 -Fanomanana ny faha-40 taonan'ny AFF Foibe Mahajanga

  Fivoriamben'ny AFF manontolo (FKBM- TAFIKA MASINA-SEMIA-MTA) ny Sabotsy 30 Aogositra amin'ny 3 ora eny amin'ny IFR. Fanofanana sy toromatika amin'ny hetsika hiarahana amin'ny AFF Foibe any Mahajanga amin'ny Septambra 2014....

 • 19/06/2014 20:58 -FAMPIANARANA TAFIKA MASINA 2014

  (taorian’ ny Tafika Masina tany Ambohidehilahy 2013-2014)-Mpanofana ny Mpitandrina Ranjakavola -Toerana: IFR isaky ny Sabotsy amin’ny 4 Ora...

 • 24/02/2014 19:31 -Fiofanana 8 Febroary 2014

  NY FIANTSOAN’NY TOMPOManohy ny Mat 9: 35 sy ny 10: 1Toe-panahin’i Jesoa Kristy onena vahoaka: Izany toe-panahin’i Jesoa Kristy izany no angatahatsika mba hanànana ihany koa.Manosika antsika ho tia sy hanana toe-pan...

 • 20/01/2014 05:45 -FIOFANANA TAFIKA MASINA 2014

  Efa niantomboka tamin'ny Sabotsy teo ny fiofanan'ny mpiantafika taorian'ny tafika masina tany Ambohidehilahy tamin'ny volana Desambra 2013 farany teo. Hiantsona ireo mpiofana rehetra sy ireo izay te-hanatevin-daharana rehetra koa izany toerana: IFR, Ora: 4 ora. Isaky ny sabotsy maraina ao am-piangonana dia misy ny vondrom-bavaka tarihin'ny Sampan'asa AFF hanasana ny rehetra hiara-hiombom-bavaka....

 • 08/11/2013 05:26 -FIOFANANA TAFIKAMASINA volana Novambra 2013

  Tsy misy fiofanana ny Sabotsy 9 novambra izao. Hitohy izany ny herinandro manaraka etsy amin'ny IFR amin'ny 4 ora....

 • 30/04/2013 22:34 -FIOFANANA TAFIKA MASINA (volana Mey 2013)

  Tsy misy fiofanana ny sabotsy 4 mey 2013 ho avy izao satria andro fandraisana ny ampitso. Ho an'ireo mikasa hanatevin-daharana dia isaky ny Sabotsy aorian'ny fianarana Katekomena eny amin'ny IFR ny fiofanana. Hamafisin'ny Raiamandreny Mpitandrina amin'ny fotoan'ny fanompoam-pivavahana ny fotoana manaraka hiofanana. "mahareta amin'ny fivavahana, ka miambena amin'izany amin'ny fisaorana" Kol. 4: 2...

 • 28/02/2013 19:53 -FIOFANANA TAFIKA MASINA 2013

  Taorian'ny fialan-tsasatra noho ireo taom-baovao maro isan-karazany, dia mitohy indray ny fiofanan'ny mpiantafika tarihin'ny Raiamandreny Mpitandrina Ranjakavola etsy amin'ny IFR isaky ny sabotsy tolakandro aorian'...

 • 09/12/2012 12:04 -TAFIKA MASINA ANY AMBATONDRAZAKA

  Any Ambatondrazaka Ambohidehilahy no hanaovan'ny FJKM Ankadifotsy Tafika Masina amin'ny faha 13 hatramin'ny faha-17 desambra 2012 ho avy izao, 30 mianadahy eo no hande hamita ny iraka amin'izany.Hanentànana ny fitrotrona am-bavaka ny dia, ny asa rehetra hatao amin'izany, ny mpiantafika tsirairay mba hisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra....