Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Famintinana

 • 24/11/2013 11:01 -Alahady 24 novambra 2013

  Sambatra izay manaiky hankatò ny Tenin'ny Tompo hoe hanaja ny raiamandreninao ianao,  dia ho tò izay nantenainao ...

 • 10/11/2013 15:27 -Alahady 10 novambra 2013

  izay manantenan fahasambarana dia miezaka hiavana amin'Andriamanitra sy amin'olona mba hiadnanany eto amin'ny tontolo misy azy. ...

 • 21/10/2013 08:15 -Alahady 20 oktobra 2013

  Izay mamafy ho amin'izay hitoriana ity Filazantsaran'i Kristy ity no hijinja ny fiainana mandrakizay. ...

 • 29/09/2013 14:33 -Alahady 29 septambra 2013

  Meteza ho isan'ireo ondrin'i Jesoa asainy handrasanay dia manaraha Azy dia homeny hanina ianao. ...

 • 15/09/2013 19:55 -Alahady 15 septambra 2013

  Ny fanekenao feno an'i Jesoa Kristy no hany fiarovana ampy sy azo antoka ho anao. ...

 • 08/09/2013 10:51 -Alahady 8 septambra 2013

  Ampy tanteraka ho anao ny fiarovan'Andriamanitra ka aza mitady zavatra hafa. ...

 • 01/09/2013 12:54 -Alahady 1 septambra 2013

  Ny Tompo efa nanaiky sa mandidy ny hiarovana sy hamonjena anao , koa aza matahotra, miaraka aminao Andriamanitra. ...

 • 26/08/2013 07:46 -Alahady 25 aogositra 2013

  Ny olona mandroso dia tsy mihevitra ny tenany ihany fa mikatsaka izay hahasoa sy hampandroso ny hafa indrindra koa. ...

 • 28/07/2013 13:44 -Alahady 28 jolay 2013

  Kendreo tsara izay hahalavorary ny fihavananao amin'ny olona rehetra raha azo atao dia hodidin'i Jehovah eo aminao ny fitahiany antenainao ...

 • 21/07/2013 10:08 -Alahady 21 jolay 2013

  Fitahiana manana amby ampy no ampanantenain'ny Tompo izay mizaha toetra Azy amin'ny fitondrana ny ampahafolokareny ho ao amin'ny trano firaketan'Andriamanitra ...