Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

MIBEBAHA EO ANATREHAN'NY TOMPO

Mana isan'andro

 • Levitikosy 11.1-23 : AOKA HO MADIO SY MASINA IANAREO

  Levitikosy 11.24-47F.3,6AOKA HO MADIO SY MASINA IANAREOMandosira ny fahalotoana, midiova raha sendra naloto: Teo amin’izay nentin’Andriamanitra hampahafantarana ny zanak’Isiraely fa misy ny zava-maloto izay tsy tok...

 • Levitikosy 11.1-23 : MANAVAKA NY MADIO SY NY MALOTO

  Levitikosy 11.1-23F.6,7MANAVAKA NY MADIO SY NY MALOTOMampianatra Andriamanitra: Tamin’izay fomba nifandraisan’Andriamanitra tamin’ny zanak ´Isiraely fahizany dia nampiasainy ny biby ka nosokajiany ho karazany telo:...

 • Levitikosy 10.1-20 : FANOMPOANA AN’ANDRIAMANITRA = FANKATOAVANA NY BAIKONY

  Levitikosy 10.1-20F.1,2FANOMPOANA AN’ANDRIAMANITRA = FANKATOAVANA NY BAIKONY Aza atao tsirambina ny fanompoana: Arona sy ny zananilahy ihany no notendren’Andriamanitra ho mpisorona teo amin’ny Isiraely. Antso manok...

 • Salamo 37.1-21 : TSIAMBARATELON’NY FIADANANA

  Salamo 37.1-21F.4,6TSIAMBARATELON’NY FIADANANASafidy: Ny tenako aloha! Izay hahazoako tombontsoa amin’ny fomba rehetra, na iza voa mafy na iza matiantoka. Raha jerena maimaika dia toa maharesy, mahomby, tafavoaka i...

 • Lioka 9.10-17 : MPIARA MIASA AMIN’I JESOA

  Lioka 9.10-17F.2MPIARA MIASA AMIN’I JESOAMitokana. Ny mpianatr’i Jesoa rehefa avy namita iraka dia nahay nanao tatitra taminy, ary tian’i Jesoa hitokana hiarak’Aminy(10). Tsara alain-tahaka izany fomba fiasa izany...

 • Lioka 9.1-9 : HERY SY FAHEFANA AVY AMIN’I JESOA

  Lioka 9.1-9F.6HERY SY FAHEFANA AVY AMIN’I JESOAIraka. Ny Mpianatr’i Jesoa dia nahazo hery sy fahefana avy Aminy ho afaka mandroaka ny demonia rehetra sy manala ny areti-mandringana ary manasitrana (1). Nahazo iraka...

 • Lioka 8.40-56 : MANASITRANA JESOA KRISTY

  Lioka 8.40-56F.1,2MANASITRANA JESOA KRISTYJesoa dia Mpanasitrana ny marary. Maro ny olona nifanety sy nifampikasokasoka tamin’i Jesoa fa hafa mihitsy ny an’ity ravehivavy izay efa narary nandritra ny 12 taona ity,...

 • Lioka 8.26-39 : JESOA SY NY DEMONIA

  Lioka 8.26-39F.2,4,6JESOA SY NY DEMONIAFifanandrinana. Jesoa Kristy irery ihany mifanandrina amin’ny demonia marobe, legiona (30), miaramila 3.000 hatramin’ny 6.000 izany eo amin’ny tafika Romana. Kanefa nivarahont...

 • Lioka 8.16-25 : IZAHO SY JESOA

  Lioka 8.16-25F.1,2,6IZAHO SY JESOAFahazavana. Rehefa nibebaka tamin’ny maha mpanota ahy aho, ary nino an’i Jesoa Kristy sy nanaiky Azy hitondra sy hanapaka ny fiainako manontolo, dia nomeny ilay fahazavana aho ary...

 • Lioka 8.1-15 MIHAINO TSARA NY TENY

  Lioka 8.1-15F.2,6MIHAINO TSARA NY TENYManaraka sy manompo Azy: Izany no nataon’ny mpianatra 12 lahy sy ireo vehivavy sasany satria efa nandre ny teniny izy ireo. Ary tsy vitan’ny hoe nandre fa nihaino tsara ka nana...