Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

MIBEBAHA EO ANATREHAN'NY TOMPO

Mana isan'andro

 • Lioka 7.36-50 : TIA AN’I JESOA

  Lioka 7.36-50F.1,2,6TIA AN’I JESOAIzay liana ny amin’i Jesoa dia tsy zary mpianany daholo akory ka hoe tena tia Azy.Fandraisana mangatsiaka. Inona re ny antony nanasan’i Simona an’i Jesoa tao an-tranony? Ny eritrer...

 • Lioka 7.27-35 : MANOLOANA NY FIKASAN’ANDRIAMANITRA

  Lioka 7.27-35F.2,6MANOLOANA NY FIKASAN’ANDRIAMANITRARehefa lasa ireo mpianatr’i Jaona dia nanambara zavatra tsara momba ity farany Jesoa.Iza moa Jaona mpanao batisa ? (24-28) Mampiseho azy ho lehilahy hentitra, tsy...

 • Lioka 7.18-23 : TSY MIOVA JESOA

  Lioka 7.18-23F.1,6TSY MIOVA JESOANy fisalasalantsika na ny zavatra tsy azontsika dia tsy mampiova ny hery sy ny fahefan’i Kristy.Avy ao an-tranomaizina. Mandalo fizahan-toetra mahamay i Jaona mpanao batisa noho ny...

 • Lioka 7.1-17 : JESOA MITETY FARITRA

  Lioka 7.1-17F.1,2JESOA MITETY FARITRAKapernaomy. Tanàna any amin’ny 145 km miala avy ao Jerosalema izy ity. Raha vao tonga tany i Jesoa dia nandre zava-mahagaga Azy tanteraka. Inona izany ? Finoana ! Finoan’ny olon...

 • Lioka 6.43-49 : NY FENITRY NY FIAINANA KRISTIANA (2)

  Lioka 6.43-49F.3,6NY FENITRY NY FIAINANA KRISTIANA (2)Ny voa dia ny teny aloaky ny vava. Fanaon’i Jesoa ny maneho fanoharana amin’ny fampianarana rehetra ataony. Zavatra mazava tsara no asehony eto ka hilazany hoe...

 • Lioka 6.37-42 : NY FENITRY NY FIAINANA KRISTIANA (1)

  Lioka 6.37-42F.3,6NY FENITRY NY FIAINANA KRISTIANA (1)Mandini-tena. Manomboka amin’ny teny mandidy ny fampianaran’i Jesoa Kristy eto : aza mitsara, aza manameloka, mamelà, omeo. Nahoana Izy no manao izany fampianar...

 • Lioka 6.27-36 : NY TENA FIAINANA KRISTIANA

  Lioka 6.27-36F.6NY TENA FIAINANA KRISTIANAMifanohitra amin’izay heverina. Taiza teto ambonin’ny tany no efa nisy nampianatra hoe : Tiavo ny fahavalonareo ? I Jesoa Kristy no namoaka izany fampianarana izany voaloha...

 • Levitikosy 5.1-13 : TANANA MISOKATRA

  Levitikosy 5.1-13F.1,2,6TANANA MISOKATRAHo an’ny mpanota. Sehatra roa no mety mahatonga fanamelohana eto dia ny sehatra ara-pivavahana miaraka amin’ireo fombafomba sy ny tsy azo atao (2-3) sy ny sehatra ara-moraly...

 • Levitikosy 4.22-35 : FANATITRA MAHA VOAVELA HELOKA

  Levitikosy 4.22-35F.3,6FANATITRA MAHA VOAVELA HELOKAFanatitra araka ny karazany avy. Hitantsika omaly ny fanatitra ataon’ny mpisoronabe sy ny vahoaka raha latsaka anaty fahotana izy ireo. Androany kosa dia ny fanat...

 • Levitikosy 4.1-21 : SAMY MPANOTA

  Levitikosy 4.1-21F.3,6SAMY MPANOTAMpanota avokoa. Ny mpisorona voahosotra voalaza eto dia ny mpisoronabe (Levitikosy 8.12). Arak’izany na dia ny olom-boafidy izay natao hanelanelana amin’Andriamanitra sy ny olona a...