Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Sahia mitory fahamarinana

Janoary 2018

« Manapaka amin'ny fahefany ny Tompo »
02/01/2018
29/01/2018
07 Janoary
Isaia 9 :1-6
Apokalipsy19:11- 16
Jaona 1:29- 34

14 Janoary
II Tantara 20:5-9
Kolosiana 2:8-15
Marka 1:21-28

21 Janoary
Salamo 145:8-14
Joda 24- 25
Lioka 10:17- 20


29 Janoary
Levitikosy 14:1- 9
Hebreo 1:1- 4
Matio 8:1- 4