Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mihainoa ny Tenin’ny Tompo

Toriteny

 • 08/10/2017 18:02 -Toriteny 08 Oktobra 2017 Fidirana voalohany

  Toriteny 08 Oktobra 2017 Fidirana voalohany Na iza na iza mampihorohoro sy mampitahotra na miaika anao, aza matahotra ianao fa miankina amin'Andriamanitrao izay mihaino sy mamaly ny vavakao...

 • 02/10/2017 05:17 -Alahady 01 Oktobra 2017

  Alahady 01 Oktobra 2017 Jesoa Kristy irery no hany Mpiandry tsara, mijere Azy fa Izy no eo aloha mitarika anao, miaro anao, mitahy anao....

 • 24/09/2017 20:56 -Alahady 24 Septambra 2017

  Alahady 24 Septambra 2017 Sahia, aza matahotra, aza menatra ny hijoro ho vavolombelon'ny Tompo amin'izay efa nataony taminao....

 • 19/09/2017 06:11 -Alahady 17 Septambra 2017

  Alahady 17 Septambra 2017 Velona ao anatinao Jesoa ary ny herin'ny fiainany no hampandreseny anao ho zanak'Andriamanitra tsy menatra satria kristianina....

 • 10/09/2017 17:57 -Alahady 10 septambra 2017

  Alahady 10 septambra 2017 Ny fanahy maherin'Andriamanitra mitoetra sy miasa ao anatinao ka efa nanova anao no ijoroy ho vavolombelon'ny Tomponao ...

 • 05/09/2017 09:50 -Alahady 3 septambra 2017

  Alahady 3 septambra 2017 Atokano ho an'ny Tompo Andriamanitrao manontolo ny fiainanao fa tsy hamela anao hangahihahy na ho menatra Izy...

 • 27/08/2017 14:23 -Alahady 27 aogositra 2017

  Alahady 27 aogositra 2017 Vavolombelona mpandresy ianao koa miadia ny ady tsaran'ny finoana, matokia an'i Jesoa fa tsy irery ianao, ary mahareta hatramin'ny farany....

 • 20/08/2017 20:10 -Alahady 20 Aogositra 2017

  Toriteny Mba hahatanteraka ny fandresenao dia mangataha, minoa, matokia an'i Jehovah ho vavolombelon'i Tompo ...

 • 14/08/2017 08:27 -Alahady 13 aogositra 2017

  Alahady 13 aogositra 2017 Maneke ny fankahalan'ny olona rehetra anao, fa i Jesoa tianao ary mahareta mitoetra amin'ny famonjena fa ireo ny fanalahidin'ny fandresena hijoroana vavolombelona....

 • 06/08/2017 14:02 -Alahady 6 aogositra 2017

  Alahady 6 aogositra 2017 Aza hadinoina i Jesoa Kristy Tompotsika tamin'ireo rehetra izay niaretany mba hiaretanao tahaka Azy fa tsy maintsy mandresy ianao....