Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mitsangàna hanohitra ny Herisetra

Toriteny

Toriteny Alahady 31 desambra 201731/12/2017 14:52Ianao mino an'Andriamanitra no tahiany, arovany, avelany heloka ary omeny ny Fiainana mandrakizay.

Ianao mino an'Andriamanitra no tahiany, arovany, avelany heloka ary omeny ny Fiainana mandrakizay.