Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mitsangàna hanohitra ny Herisetra

Toriteny

Toriteny alahady 24 desambra 201724/12/2017 17:56Tena tia anao Andriamanitra ka asehony anao ny Fiainany mba anahafanao Azy.

Tena tia anao Andriamanitra ka asehony anao ny Fiainany mba anahafanao Azy.

Mpitandrina RANJAKAVOLA