Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Sahia manohitra ny Kolikoly

Vaovao

"appel d'offre" - faha 150 taonan'ny Fiangonana21/10/2017 21:06

 "appel d'offre" - faha 150 taonan'ny Fiangonana Ny Komity faha 150 taona dia faly mampahafantatra an-tsika ny "appel d'offre" entina hanatanterahana ny tsangam-baton'ny fankalazana. Koa mamporisika antsika manana ny fahaiza-manao sy traikefa tandrify an'izany handray anjara. Io amin'ny sary ny andinindininy.