Finaritra volana Mey 2022

Mpitandrina Ravaloson

"MANAVAO NY FANAHY MASINA"

                Fitaovana iray mahomby eo am-pelatanantsika FJKM Ankadifotsy eo amin'ny sehatry ny fifandraisana ny Gazety Fafana. Tsy tokony ho tompotrano mihono amin'ny fahalalana ny zava - misy sy ny trangan-javatra miseho ato amin'ny fiangonana mantsy ny vahoakan ' Andriamanitra fa hoy mantsy ny Tompo " Soraty ny fahitana, ka ataovy velona tsara ny soratra eo amin'ny fafana mba ho azon' ny mihazakazaka hovaina aza" Habakoka 2.2

 Amin'ny maha gazetim - piangonana ny Gazety Fafana dia sehatra natao ho fanabeazana, ho fampitambaovao, ho fialamboly, ho fifampaherezana, indrindra fa ho fitoriana filazantsara ny lahatsoratra sy ny raki-tsary voarakitra ato.

 Heverinay fa sehatra iray ho fanafainganana ny fifanetanantsika eo amin'ny fampandrosona ny Fiangonana sy fanatanterahana ny "Hazakazaka Masina" ity gazety ity. Koa manentana antsika sampana, sampan'asa, asa, Komity, Vaomiera, fikambanana samihafa ary isika vahoakan'Andriamanitra rehetra mba tsy hisalasala ny amin'ny tolo-kevitra na tolo-tanana ho fanatsarana indrindra fa ny fanohanana ity gazetintsika ity amin'ny fanjifana azy. Ny fanirianay dia ny hakamamiantsika ny gazety mba ho eo am-pelatanantsika rehetra.

Dia mampahery antsika mpiara - miasa, tompon'andraikitra rehetra misahana ity Gazety Fafana mamintsika loatra ity, indrindra fa ho antsika vahoakan' Andriamanitra rehetra tsy an-kanavaka eto amin'ny fiangonana FJKM Ankadifotsy sy hitanareo mpiara - miombon'antoka rehetra. Mahereza ao amin’ny Tompo sy amin'ny herin'ny faherezany Efesiana 6. 10.

 Ny Mpitandrina RAVALOSON