5 min Alahady 09 Febroary 2020

Jao 9,31  "Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota; fa izay mivavaka Aminy sy manao ny sitrapony no henoiny.."

 

Tantara :

 

Mpandray anjara

 

Ra-zeroma : mamo lava izy ary mpaniratsira fivavahana

Ravelo : vadiny , ramatoa malemy fanahy

Naivo : zanak'izy ireo , mazoto mamaky Baiboly sady mpianatra Sekoly Alahady no mitondra am-bavaka hatrany ny rainy

 

Indray andro nanontany rangahy:

  • Aona ihany ary 'ty toetr'andro ity , réfa maina dia maina be , rehefa avy ny orana dia milatsaka be, firifiry 'zao ny tetezana tapaka, ny lalana simba, ny traboina ...?

Fa tsy namaly ramatoa vadiny.

Dia hoy indray izy :

  •  Tokony handoro tanety indray ho'ah ny olona e! Be loatra ny hazo volena etsy sy eroa!!

Fa tsy namaly ihany ramatoa vadiny.

Ary nanohy ihany izy :

  •  Ilay Andriamanitrareo koa toa manome an-katezerana ka !!! Ataony mamay loatra ny andro, na mangatsiaka be, na avy be ny orana...

Fa hoy ny vadiny :

  •  Ngah ita e, ny olombelona tsy mba mety hafa-po 'zany.

Ary nitsatsaingoka Naivo zanany :

  • Fanahiniany 'zany ry dada ah!! Impiry moa isika olombelona no nomen' Andriamanitra ny tsara , nefa tsy mety mankasitraka...?

Fa tezitra rangahy :

  •  Mangina teo ialahy!!! Iza moa no niteny hoe mamalia ahy eo?... Masosotra ahy..

Fa hoy kosa Naivo :

  • Izaho koa anie ry dada mba sosotra amin'ny ataonao e, raha itanao fa tsara ny toaka sotroinao, maninona raha entinao aty an-tokatrano iarahantsika misotro, fa tsy any amin'ny mangingina ianao no misotro dia mamo vao tonga ato? Sady koa, menatra amin'ny toetranao amin'ny ankizy namako aho. Hoy izy ireo hoe " refa tsy mamo 'lty dadanareo dia Zeroma no anarany, fa rehefa mamo dia Zeromanatody !"

 

Nitsatoka tao am-pon'ny rainy zany teny izany, Ka nanomboka teo dia nanapak'hevitra ny hiova izy, ary nanaraka an'izy mianaka nivavaka.

Ny an'i Naivo dia valim-bavaka ho azy izany.

 

Lesona :

Ho antsika : Aoka isika hazoto hivavaka amin' Andriamanitra, ahafahantsika mahazo ny valim-bavaka.