5 minitra sekoly alahady 08/03/2020

2 Timoty 1.8a. : «Koa aza menatra ny ho vavolombelon'ny Tompontsika, na ahy mpifatony aza hianao»

 

      I Mino sy Faly dia mpinamana tsy mifankafoy saingy i Mino dia fianakaviana kristianina

sahirana, mazoto mivavaka, ary mazoto misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ry Faly kosa dia fianakaviana manan-katao, Kristianina ihany fa tsy dia mazoto.

 

Indray andro nasain'i Faly hisakafo any ambony i Mino.

 

      Nialoha ny fotoana dia tsy nitsahatra isan'andro nilaza izay tokony hatao ny renin'i Mino: rehefa misy manontany dia valiana sy manaja tsara, miteny azafady tompoko sy misaotra tompoko amin'ny fotoana hitenenana, tsy miteny rehefa misy zavatra ao am-bava, ary ny tena lehibe indrindra dia mivavaka alohan'ny sakafo.

 

      Tonga tokoa ary ilay andro. Samy naka ny toerany fa hisakafo ny rehetra. Faly ery i Mino nahita ny sakafo betsaka teo amin'ny loviany.

 • Ao e hano e mazotoa r'ise a

Efa noana be i Mino saingy tsy nandray sotro izy,

 • Fa ahoana, hoy ny dadan'i Faly, tsy tian'ise angaha ny sakafo?
 • Tsia tompoko, misaotra tompoko fa tiako mihitsy ka
 • Avy dia hano ary e

nefa tsy nihinana ihany Mino

 • Misy zavatra tsy tian'ise angaha ireo, ny harikovera ve sa ny laisoa sa ny saosisy amin'ny henakisoa?
 • Tsia tompoko, tena tiako daholo fa misaotra tompoko
 • Hano ary fa efa nandray sotro daholo ny olona e

tsy nihetsika i Mino sady menamenatra.

 • Napetrak'i dadan'i Faly ny sotrony. Niahiahy izy, tena tsy salama ity zaza ity. Maninona ise hoy izy, afaka soloina tacos na pain frite anie ny sakafo raha tsy mety eh
 • Misaotra tompoko hoy Mino, mety be amiko daholo ireo saingy....
 • Saingy ahoanà?
 • Saingy mbola tsy nivavaka isika, tsy mbola notahian'ny Tompo ny sakafontsika.

 

Nangina daholo ny teo ambony latabatra, menamenatra ny tompontrano

 • Nijery manodidina ny dadan'i Faly sady niteny hoe: Marina tokoa izany, misaotra r'ise mampahatsiaro.

 

Tao aorian'ny vavaka nataon'i dadan'i Faly dia mbola fahanginana indray, saingy ny sotron'i Mino no nikasokasoka nanaitra.

 

Isika koa anie mba ho toa an'i Mino, ho sahy Hanambara ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva, na misy aza ny olana. Tiany tokoa isika ary Izy tsy mba tsy Marina ka hanadino ny asantsika sy ny fitiavana izay asehontsika ho voninahitry ny Anarany. Tiava mivavaka rankizy.

Amen