Edito

Tafahaona volana Janoary 201801/01/2018 16:43

Tafahaona volana Janoary 2018 Tafahaona volana Janoary 2018: "MANAPAKA AMIN'NY FAHEFANY NY TOMPO"

"MANAPAKA AMIN'NY FAHEFANY NY TOMPO"

                Ilay Mpanjakan'ny mpanjaka, sy Tompon'ny tompo no manapaka, ka tsy misy afa-manohitra Azy. Izy no loharanon'ny fahaveloman'izao zavatra hary sy misy rehetra izao. Izy no nahariana izao rehetra izao, fa raha tsy tsy Izy, dia tsy nisy hary izao rehetra izao. Eo an-tanany ny hery sy fahefana rehetra hitondrany izao rehetra izao

                                               Fa ny fahefan'ny Tompo, izay ianteherantsika indrindra, dia IZY MAHAVONJY OLONA, na iza na iza mitady Azy: rehefa Izy Tompo no miasa amin'izay, dia tsy misy mahasakana fa VOAVONJY iny olona iny!

                          Io ilay "FAHEFANA LEHIBE" voalazan'ny Apostoly Paoly ao amin'ny Romana 13, 1b, zarainy amin'ireo mpitondra isam-pirenena. "Fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra; fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra".

                          Amin'izao vanim-potoana hiomanantsika Malagasy amin'ny fifidianana Filoham-pirenena izao, dia TENA FOTOANA TOKOA izao, mba hangatahana amin'Andriamanitra, Tompon'ny fahefana lehibe mba HANENDRENY izay olona "HISALOTRA" io fahefany io, hanapahany ny firenentsika. SAMIA MIVAVAKA!

                          Matokia fa ny Tompo mahalala izay HEVITRA HIHEVERANY antsika, dia HEVITRA HITONDRA FIADANANA HO ANTSIKA fa tsy loza!

                          Amin'izao vaninandron'ny Krismasy izao, dia AKAIKY antsika ny hinoana ny voalaza momba "IO ZAZA VAO TERAKA IO" : "Ny handrosoan'ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy hanam-pahataperana… Ny fahasaro-piaron'I Jehovah no hahatanteraka izany." – Isaia 9,6

"Avia Jesoa Tompo! Maranhatta!" Amen.

Ny Mpitandrina RANJAKAVOLA

Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2010 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.