Vaovao

HIRA FANEVAN’ NY FAHA-150 TAONA NY FJKM ANKADIFOTSY01/11/2017 20:18

HIRA FANEVAN’ NY FAHA-150 TAONA NY FJKM ANKADIFOTSY Jerosalemako

HIRA FANEVAN’ NY FAHA-150 TAONA NY FJKM ANKADIFOTSY

 Jerosalemako

Namakivajy taona maro

Vita tsara hatrany ny dia

Velon'iana fa voaro

Tazako ery 'aloha ery'

Jerosalema

Tranon'Andriamanitro

Fiangonan'i Jesoa Kristy

Trano Fivavahana

Tsy mba hanavahana

Hafaliana tsy omby tratra

Aim-panahy vaovao koa

No iderana sy ihobiana

Ilay Andriamanitra Tsitoha

Jerosalema

Fiadanana iainana ao

Iriko mba hitoetra

Amin'ny taona (ho avy) hifandimby rehetra

Fahasaoavana no iriko ho anao

tsy mba hisy fetra

Tranon'i Jehovah

Jerosalemana tokoa (DC)

Jerosalemena tokoa (3)

Toniny :

RAMAROZATOVO Andriamiharisoa

 

Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2010 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.